HUR MAN GÖR.
För brotschningen används en vanlig dornpress eller
annan press med tillräcklig slaglängd.


 SÅ HÄR GÖR DU:

  1. Placera bussningen i axelhålet.

  2. Sätt brotschen i bussningens spår.

  3. Smörj med olja.

  4. Tryck ner brotschen för hand och se till att den sitter i rät vinkel mot arbetsstycket.

  5. Pressa ner brotschen en bit.

  6. När ni pressat ner en bit, släpp upp så att brotschen får en chans att ställa sig rakt. 

  7. Upprepa 3-4 gånger tills brotschen är helt igenom.

  8. Sätt mellanlägget i spåret.

  9. Pressa igenom brotschen igen.

Du har ett perfekt kilspår med noggranna dimensioner och fina ytor.

Var noga med att rengöra brotschen från spån mellan dragningarna.
Lämna in brotschen till oss för skärpning innan den börjar flisa ur.

Lycka till. 

OBS! Använd alltid skyddsglasögon.


WANCO AB - Segersbyvägen 3 - 145 63 Norsborg
Tel:08-556 574 50 - Fax:08-6471057